Web Sürümünü görüntüle

WYSIWYG Nedir?

WYSIWYG, "What You See Is What You Get” yani “ne görürsen onu alırsın" için kullanılan bir kısaltmadır.  Bilgi işlemde, bir WYSIWYG editörü, basılı bir belge, web sayfası veya slayt sunumu gibi bitmiş bir ürün olarak yazdırıldığında veya görüntülendiğinde içeriğinin (metin ve grafiklerin) görünüşüne yakından benzeyen bir biçimde düzenlenebileceği bir sistemdir. Bir çok modern CMS (İçerik yönetim sistemi) de kullanılır.

WYSIWYG’nin Anlamı

WYSIWYG, belge oluşturulurken kullanıcının nihai sonuca çok benzer bir şeyi görmesini sağlayan bir kullanıcı arayüzü anlamına gelir. Genel olarak, WYSIWYG, düzen komutlarının adlarını yazmak veya hatırlamak zorunda kalmadan bir belgenin düzenini doğrudan değiştirme yeteneğini ifade eder. Gerçek anlam, kullanıcının bakış açısına dayanmaktadır.

Sunum programlarında, bileşik belgelerde ve web sayfalarında WYSIWYG, ekranın son kullanıcı tarafından görüntülenen halinin görünümünü tam olarak temsil ettiği anlamına gelir. Ancak, yazıcı özellikle düzenleme programına uymadıkça sayfanın nasıl yazdırılacağını göstermez.

Kelime işlemcisi ve masaüstü yayıncılık uygulamalarında, WYSIWYG, ekranın görünümünün taklit edildiği anlamına gelir ve yazı tiplerinin ve satır kesmelerinin belirli bir yazıcı yapılandırması kullanılarak son sayfalandırma üzerindeki etkisini gösterir.

WYSIWYG ayrıca stereokimya, bilgisayar destekli tasarım ve 3 boyutlu bilgisayar grafikleri içerisinde 3 boyutlu modelleri yönetme yollarını açıklar.

WYSIWYG’nin Geçmişi

WYSIWYG tekniklerinin kabulünden önce, metinler editörlerde düzenleyicilerin sistem standart yazı tipini, stilini ve düzenini (kenar boşlukları, boşluk, vb.) kullanarak görünürdü. Kullanıcıların, bazı metinlerin kalın, italik veya farklı bir yazı tipi veya boyutta olması gerektiğini belirtmek için özel baskı dışı kontrol kodları (şimdi biçimlendirme kodu etiketleri olarak adlandırılmaktadır) girmeleri gerekiyordu.  Bu ortamda, metin editörleri ile kelime işlemcileri arasında çok az bir fark vardı.

Bu uygulamalar genellikle kodları / etiketleri tanımlamak için rasgele bir işaretleme dili kullanırlardı. Her programın bir belgeyi biçimlendirmek için özel bir yolu vardı ve bir sözcük işlemciden diğerine geçmek zor ve zaman alıcı bir süreçti.

Biçimlendirme etiketlerinin ve kodlarının kullanımı, bazı uygulamalarda karmaşık biçimlendirme bilgilerini saklama yeteneklerinden dolayı popüler olmaya devam etmektedir.  Ancak etiketler düzenleyicide görünür hale getirildiğinde, biçimlendirilmemiş metinde yer kaplarlar ve bu nedenle istenen düzeni ve akışı bozarlar.

WYSIWYG’ye Yönelik Sorunlar ve Çözümleri

WYSIWYG uygulamalarının tasarımcıları genel olarak, her biri farklı özelliklere sahip olan çeşitli farklı çıkış cihazlarını hesaba katmak zorunda kaldıklarından, her uygulamada çözülmesi gereken çok sayıda sorun vardır.  Bunlar, çoklu tasarım hedefleri arasındaki değişimler olarak görülebilir ve bu nedenle farklı çözümler kullanan uygulamalar farklı amaçlar için uygun olabilir.

Bir WYSIWYG uygulamasının tasarım hedefleri genellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 - Belirli bir yazıcıda yüksek kalitede yazdırılmış çıktılar sağlama

 - Çeşitli yazıcılarda yüksek kaliteli baskı çıktıları sağlama

 - Yüksek kaliteli ekran çıkışı sağlama

 - Kullanıcının, yazdırıldığında belgenin nasıl görüneceğini görselleştirmesine izin verme

 - Kullanıcının, web sitesinin yayınlandığında nasıl görüneceğini görselleştirmesine izin verme

Bu hedeflerin tümüne aynı anda ulaşmanın genellikle mümkün olmadığı akılda tutulmalıdır.

Üstesinden gelinmesi gereken asıl sorun değişken çıktı çözünürlüğüdür. 2016 yılı itibariyle, monitörler tipik olarak inç başına 102 ila 125 piksel arasında bir çözünürlüğe sahipti. Yazıcılar genellikle inç başına 240 ila 1440 piksel arasında çözünürlüğe sahiptir. Bazı yazıcılarda yatay çözünürlük dikeyden farklıdır. Metin düzenlemeye çalışırken bu bir problem haline gelir. Eski çıktı teknolojileri karakterler arasındaki boşluğun tam piksel sayısı olmasını gerektirdiğinden, yuvarlama hataları aynı metnin farklı çözünürlüklerde farklı miktarlarda boşluk gerektirmesine neden olur.

Çözümler Nelerdir?

1. Metni her zaman pratikte kullanması muhtemel olandan daha yüksek bir çözünürlük kullanarak düzenlemek. 

Bu, düşük çözünürlüklü cihazlar için düşük kaliteli çıktılara yol açabilir (mekansal kenar yumuşatma gibi teknikler bunu azaltmaya yardımcı olabilir), ancak kullanıcı görselleştirmesine izin veren sabit bir düzen sağlar.  Adobe Acrobat tarafından kullanılan yöntem budur.

2. Metnin, belgenin yazdırılacağı yazıcının çözünürlüğünde düzenlenmesi.  

Bu, düşük kaliteli ekran çıktısına neden olabilir ve belge farklı bir yazıcıda yazdırıldığında düzen bazen değişebilir (bu sorun, yuvarlama hataları daha küçük olduğundan, daha yüksek çözünürlükteki yazıcılarda daha az sıklıkta meydana gelir). Microsoft Word tarafından kullanılan yöntem budur.

3. Metnin, aynı yazı tipi bilgileri ve karakter aralığı kullanılarak yazdırılacağı belirli bir yazıcının (çoğu durumda varsayılan olan) çözünürlüğünde düzenlenmesi.  

Bir satırdaki karakter konumları ve karakter sayısı, yazdırılan belgeye tam olarak benzer.

4. Metnin gönderileceği çıktı aygıtının çözünürlüğünde düzenlenmesi. 

Bu genellikle, ekran görüntüsü ile yazdırılan çıktı arasındaki düzende değişikliklere neden olur. Bu nedenle nadiren kullanılır.  Ancak, WYSIWYG olduğunu iddia eden web sayfası tasarım araçlarında yaygındır.

Geçmişte karşılaşılan diğer problemler arasında, yazıcının kullandığı yazı tipleri ve ekran görüntüsündeki farklılıklar (büyük ölçüde TrueType gibi indirilebilir yazı tipi teknolojilerinin kullanımıyla çözüldü) ve aygıtlar arasındaki renk profillerindeki farklılıklar (çoğunlukla iyi renk modeli dönüştürme yazılımı olan yazıcı sürücüleri tarafından çözüldü) bulunmaktadır.

Bu konuların dışında, WYSIWYG uygulaması genellikle yazma süreci üzerindeki dikkati dağıtması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştır.

Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.