Web Sürümünü görüntüle

TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Nedir?

Teknoloji Transfer Ofisinedir diyecek olursak bilimsel ve teknolojik alandaki çalışmaların desteklenmesi, ticari faaliyetler için değerlendirilmesini hızlandırmak ve korumak üzere görevli olan birim şeklinde tanımlayabiliriz. Üniversiteler, araştırma merkezleri gibi yerlerde çoğunlukla faaliyet göstermekle birlikte özel sektörlerde de araştırma ve girişimciler tarafından faydalanılabilmektedir.

Teknoloji Transfer Ofisi Amaçları

Teknoloji Transfer Ofisi amaçları genel itibari ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini kapsamaktadır. Üniversitelerde teknoloji alanında gelişmeler takip edilmekte ve birçok yeni fikir üretilmektedir. Bunların ticarileşerek günlük hayatta kullanılması üreticilerin faydasına olacaktır. Aynı zamanda ülkenin üretim ve çeşitli faaliyetlerinin kalkındırılmasında oldukça büyük önem taşır. Bu kapsamda birçok işlem gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi maddeler halinde sayabiliriz:

·  Bilimsel çalışmaların sistemli, gerekli kaynak ve bilgiler sağlanarak yürütülmesini amaçlar. Bu sayede daha başarılı araştırmalar yapılırken aynı zamanda sağlam ve ayrıntılı raporlar elde edilir.

·    Sanayi ve yatırımcıların elde edilen bilgiler ile iletişimi sağlanır. Bu sayede hayata geçirilebilecek projeler gerçekleştirilir ve ekonomiye kazandırılır.

·    Fikri mülkiyet hakları konusunda kişileri bilgilendirerek akademik çalışma ve projelerin hakları korumaktadır.

·   Patent, akademik faaliyetlerin intihalden korunması, projeler için sermaye ve fon araştırması gibi konularda yardımcı olur. Bu sayede bilimsel araştırmalar ve çalışmalar daha risksiz şekilde gerçekleştirilir. Sonucunda uzun yıllar süren destek alamayan projelerin yerini, önceden planlanmış ve desteklenmiş araştırma ve projeler almaktadır.

·    Akademik çalışmalar sonucu ulaşılan bilgileri ve üretilen fikirleri imkân sahibi firmalar ile bir araya getirir. Bu sayede umut vadeden fikirler ve projeler değerlendirilebilir.

·    Girişimcilere patent alma konusunda gerekli bilgiler verilir. Bu sayede yurt içi ve yurt dışında geçerli patentlerin alınması işlemi başarıyla gerçekleştirilir.

Teknoloji Transfer Ofisi Nasıl Kurulur

Teknoloji Transfer Ofisi yönetmeliği bu konuda hükümlere yer vermektedir. Teknoloji Transfer Ofisi öğretim üyelerinin yürüttüğü araştırma ve faaliyetlerin ticarileştirilebilmesi için yükseköğretim kurulu yerleşkesinde kurulabilir. Buna ek bu yükseköğretim kurumlarının ortağı bulunduğu Teknolojik Geliştirme Bölgeleri de kurulum için uygundur. Araştırma ve geliştirme kapsamındaki faaliyetlerin iyileştirilmesi amacıyla kamu ve özel sektörün iş birliği yaptığı bu ofisler Yükseköğretim Kurulu’ndan izin alarak kurulabilir. Bu sayede akademik çalışmalar ve buluşlar fikri mülkiyet hakları kapsamında korunabilir hale gelir.

Ofislerin kurulumu konusundaki başvuru kararı YÖK’e bildirilir. Faaliyet izni verildiği takdirde işlemlere başlayabilecektir. Üyelerini rektör ve faaliyetle ilgili yardımcısı, üniversite senatosunun seçeceği faaliyetler ile ilgili deneyim sahibi öğretim üyeleri oluşturur. Öğretim üyeleri 6 kişi seçilmekle birlikte 3 yıllık süre ile yönetim kurulunda bulunurlar. Daha önce seçilen biri üyeliğe tekrar aynı usulle seçilebilir fakat iki dönemden fazla sürdüremez. Tam zamanlı çalışanlardan birisi ise TTO müdürü olarak senato tarafından atanabilmektedir. En az lisans mezunu ve bu faaliyetlerle ilgili en az beş yıl tecrübeli kişiler arasındakilerden seçilebilir.

Teknoloji Transfer Ofisi Görevleri

·   Üniversiteler için ideal proje faaliyetlerinin planlarını ve ihtiyaçlarını belirler.

·   Yapılan araştırma ve projeleri fonlarının tanıtım faaliyetlerini yürütür. Yurt içi ve yurt dışı yürütülmekte olan bu faaliyetler için katkıda bulunur.

·   Seminer gibi etkinlikleri uluslararası boyutlarda gerçekleştirerek en güncel ve yenilikçi gelişimler ile iletişim halinde bulunulması için çalışmalar yapar.

·   Proje yapılması için teşvik edici uygulamalar benimseyerek üretimi artırır.

·   Üniversite projelerini tanıtarak teknoloji transferi için gerekli fırsatları yaratır.

·   Bilgi verme, eğitim sağlama gibi konularda sanayi şirketleri ve ilgili araştırma geliştirme kurumlarına katkıda bulunur.

·    Yapılan akademik çalışmalar ve buluşların fikri mülkiyetini koruyarak yapılan çalışmaları destekler. Ayrıca yeni konularda üretkenliği destekleyecek en önemli tutumlardan birisidir.

·     Kontratlı projeler için köprü görevini üstlenerek yapılan buluşlar ve elde edilen gelişmeleri ilgili kurum ve kuruluşlarla buluşturur.

·     Buluş ve gelişmelerin uygulanarak hayata geçirilebilmesi için bu teknolojilerden faydalanan firmalar ile irtibatta kalır.

·    3 yıllık faaliyet programı yapar ve yıllık olmak üzere ilerleme raporu hazırlamaktadır. Teknoloji Transfer Ofisi görevleri arasında bulunan bu sistem, stratejik olarak hazırlanır ve verimli bir çalışma sistemi benimsenmesinde katkıda bulunur.

·     Üniversitelerin kendi içinde şirketleşme, girişimcilik gibi faaliyetleri için gerekli bilgilerin toplanmasında yardımcı olur.

 

Teknoloji Transfer Ofisi Ne İşe Yarar

Teknoloji Transfer Ofisi büyük bilgi birikimlerini derleyerek teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri ile buluşturur. Bununla birlikte AR-GE faaliyetleri yürüten diğer kuruluşlarında bundan faydalanmasına yardımcı olur. Üniversiteler yürüttüğü faaliyetler ile her yıl çok sayıda akademik çalışmalara imza atmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişimi noktasında oldukça önemli olan bu çalışmaların değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada üniversiteler genelde bu ofisleri kurarak bilimsel projelerin hayata geçirilmesini sağlar.

Teknoloji Transfer Ofisi ne iş yapar diye düşünecek olursak özellikle akademik çalışmaların özgünlükle yürütülmesinde büyük bir pay sahibi olduğunu söylememiz gerekir. Yenilikçi ve üretken çalışmaların anahtar noktası olan özgün çalışmalar yürütmek, bu ofisler sayesinde çok daha kolaydır. Projelerin ihtiyacı olan fonun karşılanması için araştırmalar yapar ve çalışmaları yarı yolda bırakmaz. Yüksek ileri teknolojilerin test edilmesi ve sürekli ilerleme kaydetmesi açısından önemli faaliyetler yürütür. Bununla birlikte yeni teknolojilerden faydalanan firmalar üniversitelerde yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri sayesinde kendilerini geliştirebilirler. Her geçen gün teknolojinin olanakları artarken tüm bunların gerisinde kalmamak için yapılan çalışmalar ticari hayata Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda kamu ve özel sektörler iş birliği yaparak yenilikçi faaliyetler yürütürler. Ve bu yürütülen faaliyet ile ilgili plan hazırlanmakta buna ek her yıl ilerleme raporu sunulur. Bu sayede etkin bir şekilde çalışarak proje ve araştırmaların gelişimine katkıda bulunur. Projelerin en verimli şekilde yürütülmesi için yaptığı işlerden biri de gerekli etkinlikleri düzenlemektedir. Bu kapsamda seminerler ve görüşmeler hazırlayarak projelere destek sağlar.

Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.