Web Sürümünü görüntüle

Reasürans Nedir?

Kısa ve öz tanımı ile başlayalım; sigortacının sigortalanması. Alman Ticaret Kanunu’nun yaptığı tanımlamaya göre, sigortacının yüklenmiş olduğu riskin sigortası şeklinde anlatabiliriz. Bu yeni poliçenin amacı, sigortacının daha önceden yüklenmiş olduğu risklerin gerçekleşmesinden dolayı oluşabilecek zararı tazmin etmek.

Reasürans, sigortacının üstlendiği sorumluluğun bir kısmını ve bazı durumlarda tamamını diğer bir sigortacıya devredilmesine verilen isimdir. Sigortacının iş kabul kapasitesi ve esnekliğinin artması; olası riskin kontrol altında tutulmasına da olanak sağlar. Reasürans sayesinde sigorta firmaları kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere de teminat verebilir. Böylelikle büyük risklerin etkileri bölünür.

Milli reasürans nedir?

Milli Reasürans TAŞ, Türkiye merkezli faaliyet gösteren bir reasürans şirketidir 1929 yılında  İş Bankası tarafından kurulmuştur. Amacı, reasürans primlerinin yurt dışı şirketlere devredilmesini önlemek ve böylece reasürans yoluyla diğer ülkelere devredilen primlerin yurtiçinde kalarak döviz tasarrufu ve Hazine’ye gelir sağlamaktır.

Reasürans nasıl işler?

Reasüransın aktifleşmesi için ilk önce sigortalı ve sigortacı arasında bir poliçe olması gerekir ve beraberinde rizikonun gerçekleşmesi… Sonra sigrotacının bu sigorta akdinden dolayı yüklediği rizikonun gerçekleşmesi durumunda uğrayacağı zararı tazmine yönelik bir diğer akdin yer alması gerekir. İşte bu ikinci akit, bir reasürans akdidir. Sigortacı ile onun uğrayabileceği tazminin yükümlülüğü altına giren diğer sigortacıya da reasürör denir. Reasürör kısaca reasürans işlemini gerçekleştiren sigortacıya verilen isimdir.

Reasüransın faydaları nelerdir?

Buradaki temel amaç riskleri bölüştürmektir. Sigorta kavramı artık öyle geniş bir hal almıştır ki menkul değerlerden taşınmazlara ve dahası insan vücuduna kadar neredeyse her şey sigorta kapsamındadır. Hal böyle olunca da sigortanın riski de ciddi oranda artmaktadır. Reasürans sayesinde tüm bu riskler dönüştürülür, böylece risk dağılımı olur. Peki risk dağılımı olunca neler olur gelin bunu açıklayalım.

  • Riziko yayılır ve böylelikle sigortacının iş kabul kapasitesi de artar.
  • Sigortacının iş kabul esnekliği artış gösterir.
  • Sigorta şirketinin mali yapısı desteklenir çünkü sadece riskler değil maliyetler de etkilenir.

Reasürans türleri nelerdir?

Reasürans şirketlerinin de kendilerine ait bir güvencesi olmalı. Bu durum, reasüransı kendi içinde çeşitlendiriyor.

Zorunlu Reasürans Anlaşması
Sigorta şirketleri 1 yıl içinde üstlendikleri tüm rizikoları reasürans firmalarına devreder. Zorunlu reasürans anlaşması, sigorta şirketi açısından zorunlu devri olan ve reasürans şirketi tarafından da zorunlu kabulü olan anlaşmalara verilen isimdir.

Bölüşmesiz Reasürans Anlaşması
Reasürör, sigortacının zararının belirli bir tutarı geçmesi durumunda, sadece aşan kısmı ödemekle yükümlü. Yani sigortacıya ödenen hasarlar, reasüröre devredilen prim arasında oransal bir bağ bulunmaz.

Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması
Sigorta şirketinin yıl boyu ödediği hasarları karşılamak üzere, reasürans şirketiyle yaptığı anlaşma türüne verilen isimdir.

Reasürans broker’lığı nedir?

Broker, sigorta piyasasındaki her şeyi sigortalı adına araştıran; sigorta şirketleri, sigorta türü arasında en uygun seçimi yapan ve özetle sigortalısını yönlendiren sigorta aracısındır. Sigortalının bir nevi vekilidir diyebiliriz. Sigorta broker’ları yalnızca sigortalıya değil kurumların da danışmalığını yapar. Kurumları temsil eder.

  • Sigortalının temsilcisi ünvanıyla, sigorta şartlarının hazırlanmasında ve sözlemeden doğan hakların takibini yaparak sigortalıya danışmanlık hizmeti verir.
  • Sadece sözleşme takibini yapmaz aynı zamanda sigortalının risk danışmanlığını yapar.
  • Sigortalı adına uygun olan sigorta programlarını geliştirir ve uygular.
  • Sigortalının hangi sigorta şirketini seçmesi konusunda yardımcı olur.
Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.