Web Sürümünü görüntüle

ISDN nedir?

Tüm alanlarda olduğu gibi haberleşme alanında da son derece heyecan verici gelişmelere tanıklık ediyoruz. Hızlı iletişime hem günlük yaşamda hem de iş yaşamında eskisine kıyasla çok daha muhtaç durumdayız. Haberleşme alanındaki teknolojik gelişmeler, daha sonraki yıllarda da doğal olarak yeni yeni hizmetleri zorunlu kılmaya başlamıştır. Bu ivmenin belli bir çizgide devam edeceğini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Bugünlerde haberleşme alanında yaşamımızı oldukça kolaylaştıran gelişmelere tanık oluyoruz.

ISDN Tanımı

Son dönemlerde adını sıklıkla duymaya başladığımız ISDN de bu gelişmelerden bir tanesi. ISDN kavramı, “Integrated Services Digital Network” sözcüklerinin kısaltılmış halidir. Açmak gerekirse ISDN’nin, “State of Art” olarak bilinen ve PC tekniklerinin, bütünleştirilmesiyle ortaya çıkan bir şebeke olduğunu ifade edebiliriz. İletişim ve iletim niteliği şu an günümüzde kullanılmakta olan telefon hatlarıyla kıyaslanmayacak kadar yüksek düzeydedir. ISDN hatlarda hata oluşma olasılığı yok denecek kadar azdır. Olukça güvenli, hızlı ve en önemlisi sınırsız bir haberleşme olanağı sağlayan ISDN, aboneler arası iletimi sayısal biçimde gerçekleştirir. Bu durum, onun hata yapma olasılığının düşük olmasında en önemli etkendir.  Instegrated Services Digital Network olarak da ifade edebileceğimiz ISDN kavramı, sesten görüntüye dek her türlü veriyi sayısal bir platformda birleştirmektedir. Bunu da yine aynı hat üstünden iletmeyi başarır.

ISDN ve Tümleşik

Tümleşik eylemi ISDN açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu kavram daha önce sayısal şebekelerin tümleştirilmesini, daha doğru bir ifadeyle tüm şebekelerin tek bir şebekeymiş gibi işlev görmesini sağlıyordu. Daha sonraki yıllarda ise tümleşik kavramı ISDN ile beraber yeniden önem kazandı. Zaten ISDN, bugün Türkçede daha çok Sayısal Tümleşik Şebeke biçiminde ifade ediliyor. Tümleşik, esasen sayısal iletimi veya anahtarlama süreçlerini yansıtmaktadır. ISDN kavramına daha sağlıklı bir şekilde bakmak için, öncelikle sayısal şebeke konusuna eğilmemiz gerekiyor.

Sayısal Şebekenin Önemi

Sayısal şebeke kavramı birden çok tanımlanmış nokta aralığında iletim oluşturmak maksadıyla oluşturulmuş şebeke türünü ifade eder. Bu süreçte sayısal anahtarlama yöntemleri devreye girmektedir. Sayısal şebekeler, santrallerin veya çoğullayıcıların bağlantı ilişkilerini hızlı ve sorunsuz şekilde kurmakla görevlidir. ISDN sayısal sinyallerin taraflar arasındaki transferini sağlamaktadır. Öte yandan network ile kullanıcılar arasındaki arabirimleri bütünleştirme görevine sahiptir.

Bugünün gelişen teknolojileri ile beraber sesten videoya dek pek çok iletimi yerine getirmek ve haberleşmeyi sağlamak adına çok sayıda yöntem deneniyor. Bu noktada terminal ekipmanları her dönem değişiklikler gösterse de temel amaç aynı olmuştur. Taraflar arasında en hızlı ve en güvenli iletimi sağlamak. Geçmişte her servise özel şebeke kurulması bir mecburiyetti. Bunların hem bakım hem de işletim odakları oluşturulmak zorundaydı. Bunların her biri apayrı maliyetler anlamına gelmekteydi. ISDN gibi düşük maliyetli bir teknoloji sayesinde tüm bu yükler de rafa kaldırılmış oldu diyebiliriz.

ISDN’nin Faydaları

Temel olarak sayısal odaklı bir iletişim tekniği olan ISND, analog şebekeler gibi sık sık hata oluşumlarına mahal vermez. Bilindiği üzere analog tipi sinyallerde parazit olasılığı çok daha yüksektir. Oysa ISDN, bu tip parazitlere asla maruz kalmamaktadır. ISDN yol haritası olarak önce analog şebekeleri sayısallaştırmıştır. Diğer bir adım olarak ise haberleşmeyi sağlayan materyallere (telefon, bilgisayar, fax vs.) ait iletim servislerini bir araya getirmiştir.  

ISDN teknolojisi bugün için deyim yerindeyse bir zorunluluğa dönüşmüştür. Bugünkü iletişim dünyasında çoklu ortam uygulamaları, büyük önem kazanmıştır. Bu tip bir süreç de var olan sistemlerin sayısallaşmasından geçmektedir. ISDN odaklı santraller tam manası ile bu görevi yerine getirmektedir.

ISDN’nin en heyecan verici yönü gelişime oldukça açık bir teknoloji olması. Küresel boyutlara uzanan şebeke teknolojileri, yüksek bant genişliği uygulamalarına dahi yanıt verebilecek düzeye ulaştı. ISDN geniş bant uygulamasına bir örnek vermemiz gerekirse en basiti ATM anahtarlama teknolojisini gösterebiliriz. Daha farklı multimedya transferlerinde de etkili bir şekilde rol alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugünkü dar bant ISDN ise sayılaştırma süreçleri için çok sağlam bir başlangıç adımıdır.

ISDN bir telekomünikasyon şebekesi olarak da tanımlanabilir. Altyapı itibariyle esnek bir özelliğe sahip olan ISDN, telefon kablolarından faydalanır. WAN servislerinin aksne OSI’ye ait 4 katmanda da çalışabilmektedir. Bu katmanları fiziki, veri hattı, ağ ve iletim tabakası olarak sıralayabiliriz.

ISDN Kanalları

ISDN’de yer alan ve kullanım maksatları birbirinden farklı olan çeşitli iletim kanalları söz konusudur. Bu kanalları B, D ve H şeklinde sıralamak mümkün. Uçtan uca sayısal iletişimi sağlama noktasında bu kanallardan yararlanılır.

B Kanalı:  Genelde ses ve görüntü bilgisi için kullanılmaktadır. Tam ve çift yönlü olmasının yanında, 64 kbps band genişliğindedir. IP benzeri protokol paketleri bu yol ile aktarılmaktadır.

D Kanalı: İşaretleme ya da senkronun sağlanabilmesi adına, iletişimden hemen önce gerçekleşen çağrıların kontrolü için kullanılır. Birbirinden bağımsız iki abone, bağlantıdan önce çağrı ulaştırır. Diğer taraf çağrıyı kabul ettiği an, oturum kurulmaya başlanır. Bu sayede de haberleşme ağı D kanalı üstünden akar.

H Kanalı: B kanalına kıyasla çok daha büyük bir band genişliği bulunur. Saydam bir yol sağlanması noktasında önemli bir rol üstlenir. H kanalı da kendi içinde 4 ayrı türe ayrılmaktadır. Tam ve çift yönlü moda aktif biçimde çalışmaktadır.

Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.