Web Sürümünü görüntüle

2024'e Girerken Web Tasarım İstatistikleri

İlk izlenimler ve ses-görüntü unsurları

 • Web siteleriyle ilgili ilk izlenimlerin %94'ü tasarımla ilgilidir. Kullanıcılar, ses ve görüntü unsurlarına sahip web sitelerinde %88 daha fazla zaman geçiriyor​​.

Bu istatistikler, web tasarımının kullanıcı deneyimi üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu açıkça göstermektedir. Kullanıcılar, bir web sitesini ilk ziyaret ettiklerinde görsel tasarımın etkileyici ve çekici olması gerektiğini düşünüyorlar. İşte bu noktada, web sitesinin estetik açıdan çekici olması ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olması, kullanıcıların ilk izlenimini oluştururken büyük bir rol oynamaktadır. İyi bir tasarım, kullanıcıların web sitesine daha fazla zaman harcamalarını ve içeriği keşfetmeye devam etmelerini teşvik eder.

Ayrıca, ses ve görüntü unsurlarının da kullanıcıların web sitesinde daha fazla zaman geçirmelerini teşvik ettiği görülmektedir. Bu, görsel öğelerin ve ses efektlerinin, kullanıcıların daha fazla etkileşime girmelerine ve içerikle daha fazla bağ kurmalarına yardımcı olduğunu gösteriyor. Özellikle video içerikleri, kullanıcıların dikkatini çekmek ve daha fazla zaman harcamalarını sağlamak için güçlü bir araç olabilir. Dolayısıyla, bir web sitesinin ses ve görüntü unsurlarını dikkatlice düşünerek entegre etmesi, kullanıcıların sitede daha uzun süre kalmasını ve daha olumlu bir deneyim yaşamasını sağlayabilir. Bu istatistikler, web tasarımının sadece estetik değil, aynı zamanda işitsel ve görsel unsurların da önemli olduğunu vurguluyor ve bu nedenle web geliştiricileri ve tasarımcıları için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Web sitesi tasarımı ve güvenilirlik algısı

 • Bir web sitesinin güvenilirliğinin %75'i tasarımına bağlıdır.
 • Eğer bir web sitesinin içeriği veya düzeni çekici değilse, insanların %38'i o siteyle etkileşimi kesiyor.
 • Kullanıcılar, bir web sitesinin ana görseline ortalama 5.94 saniye bakıyor.
 • 15 dakikalık bir süre verildiğinde, kullanıcıların %67'si sade bir sayfadan ziyade iyi tasarlanmış bir web sitesinden okumayı tercih ediyor.
 • Kullanıcılar, web sitelerinin %46'sını estetik çekiciliğe dayanarak "güvenilir" olarak değerlendiriyor.
 • Web siteleri hakkında olumsuz geri bildirimlerin %94'ü tasarımla ilgili.
 • Şirketlerin neredeyse üçte ikisi (%73), görünürlüklerini artırmak ve rakipler arasında öne çıkmak için tasarıma yatırım yapıyor.
 • Küçük işletmelerin %70'i ana sayfalarında bir çağrı-aksiyon (CTA) bağlantısı bulundurmuyor​​.

Bu önemli istatistikler, web tasarımının bir web sitesinin başarısında ve kullanıcı deneyiminde oynadığı kritik rolü vurgulamaktadır. İlk olarak, bir web sitesinin güvenilirliğinin %75'inin tasarımına bağlı olduğu bilgisi, tasarımın kullanıcıların web sitesine olan güvenini belirlemede ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bu, web sitelerinin tasarımının sadece estetik değil, aynı zamanda güvenilirlik açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu gösterir.

Ayrıca, kullanıcıların bir web sitesinin içeriği veya düzeni çekici değilse %38'inin o siteyle etkileşimi kestiğini gösteren istatistik, içerik ve tasarımın birbirini tamamlayıcı olması gerektiğini vurgular. Kullanıcıların ana görseline sadece ortalama 5.94 saniye baktığı bilgisi, web tasarımının hızlı ve etkili bir şekilde kullanıcıları etkileme göreviyle karşı karşıya olduğunu gösterirken, iyi tasarlanmış bir web sitesinin uzun süreli ilgi çekme potansiyelini de belirtir.

Tasarımın güvenilirlikle ilişkilendirilmesi, olumsuz geri bildirimlerin büyük bir kısmının tasarımla ilgili olduğunu ortaya koyarken, şirketlerin tasarıma yatırım yapma gerekliliği ve kullanıcı tercihlerine olan duyarlılık, web tasarımının başarısı için önemli bir temel oluşturuyor. Son olarak, web tasarımın sürekli değişen bir alan olduğunu ve modası geçmiş tasarımların ziyaretçileri uzaklaştırma potansiyeline sahip olduğunu belirten istatistik, tasarım dünyasının sürekli güncel ve yenilikçi olma zorunluluğunu gösterir. Bu nedenle, web tasarımının sadece dikkate alınması gereken bir detay değil, aynı zamanda işletmelerin başarısı için hayati bir unsur olduğunu kesin bir şekilde ortaya koymaktadır.

Web tasarım trendleri ve kullanıcı tercihleri

 • Dünya genelinde yaklaşık 1.14 milyar web sitesi bulunuyor, bunların %17'si aktif, %83'ü ise pasif durumda.
 • Tüketicilerin %50'si, bir işletmenin genel markasına ilişkin olarak web sitesi tasarımını önemli buluyor.
 • Kullanıcılar, bir web sitesi hakkında fikir oluşturmak için yaklaşık 50 milisaniye (0.05 saniye) harcıyor.
 • İnsanların %75'i, bir web sitesi hakkında fikirlerini tasarımına dayanarak oluşturuyor.
 • Web tasarımcılarının %38.5'i, ziyaretçilerin bir web sitesini terk etmesinin en büyük nedeni olarak modası geçmiş tasarımları gösteriyor​​.

Bu istatistikler, web tasarımının günümüzdeki önemini ve kullanıcıların web sitelerini nasıl algıladıklarını anlamamız açısından büyük bir değere sahiptir. Öncelikle, dünya genelinde 1.14 milyar web sitesinin bulunması, internetin büyüklüğünü ve çeşitliliğini vurguluyor. Ancak, dikkat çeken bir nokta, bu web sitelerinin sadece %17'sinin aktif olmasıdır, ki bu da birçok web sitesinin güncellenmediğini veya kullanıcılar tarafından terk edildiğini göstermektedir.

Tüketici eğilimleri açısından, web sitesi tasarımının işletmelerin genel marka algısını etkilediğini belirten istatistikler oldukça dikkat çekici. İnsanların %50'sinin bir işletmenin marka değerlendirmesinde web sitesi tasarımını önemsediğini göstermek, tasarımın kurumsal kimliğin bir parçası olarak kabul edildiğini gösterir. Ayrıca, kullanıcıların bir web sitesini sadece 50 milisaniye içinde değerlendirdiğini ve %75'inin fikirlerini tasarımına dayandırdığını gösteren bilgiler, web tasarımının kullanıcıların algısını hızlı ve etkili bir şekilde şekillendirmesi gerektiğini vurgular. En dikkat çeken noktalardan biri ise web tasarımcılarının %38.5'inin ziyaretçilerin web sitelerini terk etme nedeni olarak modası geçmiş tasarımları göstermesidir. Bu, web tasarımının sürekli yenilik ve güncellemelere ihtiyaç duyduğunu ve kullanıcıların beklentilerini karşılamak için modern tasarım trendlerini takip etmeyi gerektirdiğini gösterir. Sonuç olarak, bu istatistikler, web tasarımının hem işletmelerin marka algısını şekillendirmede hem de kullanıcıların web sitelerini değerlendirmesinde ne kadar önemli bir faktör olduğunu açıkça göstermektedir.

Görsel unsurlar ve renk tercihleri

 • Tüketiciler, web sitesi tasarımında en çok fotoğraf/görüntü (%40), renk (%39) ve video (%21) gibi görsel unsurları takdir ediyor.
 • Bir web sitesini ilk ziyaret edenlerin %22'si göz alıcı renkler arıyor, ancak %21'i abartılı renkler yüzünden bir siteden ayrılıyor.
 • İnsanların %46'sı web sitesinde görmekten en çok hoşlandıkları rengin mavi olduğunu, sadece %23'ü ise sarı rengi tercih ettiğini belirtiyor.
 • Web tasarımının önemli bir parçası olan boşluk, kullanıcıların sadece %8'i tarafından ilk ziyarette fark ediliyor.
 • Benzer şekilde, sadece %18'lik bir kullanıcı grubu ilk ziyaretlerinde bir web sitesinin yazı tipi stillerine dikkat ediyor.
 • İnsanlar, bir web sitesini ilk ziyaret ettiklerinde %38'i sayfa düzenine veya gezinme bağlantılarına bakıyor.
 • Web tasarımcılarının %88.5'i, şu anda en popüler web tasarım trendinin "Düz Tasarım" olduğunu belirtiyor. Bu, iki boyutlu unsurlar ve parlak renkler kullanan basit bir tasarım stili.
 • Küçük işletme web sitelerinin %70'i ana sayfalarında bir çağrı-aksiyon (CTA) eksikliği yaşarken, insanların %51'i birçok şirket web sitesinde eksik olan en önemli unsurun "kapsamlı iletişim bilgileri" olduğunu düşünüyor.
 • Web tasarımcılarının %84.6'sı, küçük işletmeler tarafından yapılan en yaygın hatanın kalabalık web tasarımı olduğunu belirtiyor​​.

Bu istatistikler, web tasarımının görsel unsurlarının ve renk tercihlerinin bir web sitesinin etkileyiciliği ve kullanıcı deneyimi üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Kullanıcılar için en önemli görsel unsurlar arasında fotoğraf/görüntü (%40) ve renk (%39) bulunuyor. Bu, web tasarımının görsel olarak çekici ve dikkat çekici olmasının önemini vurgular. Ancak, kullanıcıların %21'i abartılı renkler yüzünden bir siteden ayrılabileceğini belirtiyor, bu da görsel denge ve uyumun ne kadar kritik olduğunu gösterir.

Renk tercihleri konusunda, insanların %46'sı mavi rengi tercih ederken, sadece %23'ü sarıyı tercih ediyor. Bu, web tasarımında renk seçiminin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini gösterir. Web tasarımının diğer önemli bir unsuru olan boşluğun sadece %8 tarafından ilk ziyarette fark edildiği ve yazı tipi stillerine dikkat edenlerin oranının da sadece %18 olduğu bilgileri, bu unsurların dikkatlice düşünülmesi gerektiğini gösterir.

Ayrıca, web tasarım trendlerine bakıldığında, düz tasarımın (%88.5) popülerliği öne çıkıyor. Bu, basit ve kullanıcı dostu bir tasarım yaklaşımının tercih edildiğini gösterirken, küçük işletmelerin ana sayfalarında çağrı-aksiyon eksikliği yaşadığı ve iletişim bilgilerinin eksik olduğu bilgileri, işletmelerin web sitelerinin kullanıcı dostu ve işlevsel olması gerektiğini gösterir. Son olarak, web tasarımında sıkça yapılan hatalardan birinin kalabalık tasarım olduğu belirtiliyor (%84.6), bu da tasarımın sade ve düzenli olmasının önemini vurgular. Bu istatistikler, web tasarımının karmaşıklığı ve kullanıcıların görsel tercihlerini anlamamız açısından önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.